Zala Trans Air - Belföldi személyszállítás eseti megrendelésre az Európai Unió területén bárhova  
Mobil: +36 20 318 2685
Zala Trans Air
Kapcsolat
Utazási feltételek,
utazási szerződés
Árak
Alkalmi fuvar
Autóbérlés
Partnerek
 
 
 
 
 


Utazási feltételek, utazási szerződés

1.  A Zala Trans Air Team Bt. kijelenti, hogy a személyszállítási tevékenység végzéséhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik és a jogszabályokban előirt kötelezettségeinek eleget tett.

2. Az utazási szerződés akkor jön létre, amikor az utas vagy képviselője a Zala Trans Air Team Bt. ajánlata szerint a szolgáltatásokat megrendelte, a megrendelést a Zala Trans Air Bt. elfogadta és visszaigazolta. 

3. A viteldíjat a Zala Trans Air Team Bt. bankszámlájára lehet átutalni (Számlaszám: Budapest Bank 10104961-52125600-01004006)i illetve a nálunk, vagy Partnerirodákban készpénzben megfizetni. A viteldíjról a cég számlát állít ki az utas részére. 

4. Megrendelés létrejöhet:
- A Zala Trans Air Team Bt. weboldalán, az erre a célra kialakított webes megrendelési űrlap pontos kitöltésével
- Zala Trans Air Team Bt. által a megrendelőnek küldött nyomtatvány kitöltésévek és visszajuttatásával
- E-mailben
- Partner utazási irodákon keresztül
- Telefonon
- A Zala Trans Air Team Bt. által működtetett közösségi felületen

5. Megrendelésekhez a következő adatok megadása szükséges: pontos név, telefonszám, e- mail cím vagy fax szám, lakcím, az indulás / érkezés helyének pontos címe, utasok száma, az utazás dátuma, úti cél, repülő vagy vonat indulásának / érkezésének időpontja, érkezéskor a kiindulási reptér, ill. pályaudvar neve, járatszám, honnan érkezik a repülőgép, csomagmennyiség, fizetés módja, egyéb kérések.

6. Megrendelésben az utas köteles előre jelezni, ha extra csomagmennyiségre kell számítani a szállításkor. Az utas jogosult a kézipoggyászán kívül 2 db normál méretű bőrönd / fő, maximum 20 kg / fő-t meg nem haladó súlyú poggyászt magával vinni. Ezt meghaladó darabszámú, méretű vagy súlyú poggyász szállításának vállalása esetén további díj fizetendő. Nem szokványos poggyászok közül gyermekkocsi szállítása térítésmentes, egyebek szállítási díja megbeszélés tárgyát képezik.

7. A megrendelések a beérkezés sorrendjében kerülnek visszaigazolásra és teljesítésre.

8. A megrendelés módosítására legkésőbb az utazás megkezdése előtti 3. napig van lehetőség, amennyiben az, más korábban elfogadott megrendeléssel nem ütközik. A módosítás költségmentes. Amennyiben a módosítás más megrendeléssel nem egyeztethető össze a Zala Trans Air Team Bt. nem köteles azt elfogadni, de az utas számára költséget sem jelent.

9. A megrendelés lemondására költségmentesen az utazás megkezdése előtti harmadik napig van lehetőség. 3 napon belül a megrendelő a megrendelés ellenértékének max. 50 %-a erejéig tarthat igényt visszatérítésre.

10. Oda-vissza történő utazás esetén, amennyiben a visszaút időpontja eltér az előre egyeztetett időponttól, azaz másik időpontra módosul és azt legalább 24 órával korábban jelzi a megrendelő, lehetőség van a költségmentes módosításra, de ebben az esetben az utas tudomásul veszi, hogy igazodva a többi utashoz, előfordulhat, hogy Zala Trans Air Team Bt. a kért időponttól eltérően tudja a szállítást vállalni.

11. A Zala Trans Air Team Bt. a megrendelőket minden esetben telefonon felkeresi, hogy egyeztesse a pontos utazási időpontokat és fizetendő díjakat.

12. A Zala Trans Air Team Bt. fenntartja magának az indulás időpontjának változtatási jogát, amiről legalább 1 nappal az indulás előtt értesíti utasait.

13. Amennyiben nem a cégen kívül álló okból az utas szállítása nem kivitelezhető, a Zala Trans Air Team Bt. minden ebből származó költséget megtérít azzal, hogy a térítés összege nem lehet magasabb, mint az eredeti viteldíj.

14. Az aktuális árjegyzék nem tartalmazza a feltüntetett helyiségeken kívüli településekről történő indulás viteldíját, azt előzetesen Zala Trans Air Team Bt a megrendelővel minden esetben egyezteti.

15. Induláskor a kiállási címek számától függően max. 10 perces eltolódások előfordulhatnak.

16.A  Zala Trans Air Team Bt. a vállalt személyszállítást további fuvarozókkal is elvégeztetheti változatlan feltételek mellett.

17. A Zala Trans Air Team Bt. nem tartozik felelősséggel az utassal szemben ha az utazás elháríthatatlan külső ok (vis maior- háború, terrorizmus, belső zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa) miatt hiúsul meg. (Ptk.399. §-a ) Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a Zala Trans Air Team Bt. az utas érdekében a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni.

18. A Zala Trans Air Tea Bt. mindent megtesz annak érdekében, hogy az utas az úti célt biztonságban és időben elérje, azonban az utazás időtartama függ az időjárási, az út és forgalmi viszonyoktól is. 

19. A menetidő átlagosan 3 óra, útviszonyoktól függően téli időszakban több is lehet Zalaegerszeg-Budapest Ferihegy távolságon, ennek figyelembevételével kerül az indulási időpont meghatározásra.

20. A Zala Trans Air Team Bt nem tartozik felelősséggel a nem befolyásolható események (Pl. balesetből adódó útlezárás stb.) következtében előforduló késésért, vagy ha az utazás elháríthatatlan külső ok (vis maior- háború, terrorizmus, belső zavargás, sztrájk, járvány, természeti katasztrófa) miatt hiúsul meg. Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, a Személyszállító az utas érdekében a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni.

21. Az utasokat Zala Trans Air Team Bt előre tájékoztatja, hogy érkezéskor a gépjármű hol fog várakozni. Az utasokat névtáblával várja a sofőr.

22. A Zala Trans Air Team Bt. speciális esetekben fenntartja magának a jogot, hogy - különösen, ha a gépjármű több repülőgépről is vár utasokat - hosszabb várakozási idővel biztosítsa a személyszállítást.

23. Repülőgéppel késve érkező utasok esetén a megállapodottól eltérően maximum 1,5 óra várakozás előfordulhat a repülőtéren.

24. Repülőgéppel késve érkező utasok esetén - a többi utas érdekében - a gépkocsi 1,5 óránál többet nem köteles várakozni, így a 1,5 óránál hosszabb késés esetén a szállítást a Zala Trans Air Team Bt. nem köteles teljesíteni, a visszaúti viteldíjat visszatéríti.

25. Az utas poggyászának, kézicsomagjának őrzéséről az utazás során maga köteles gondoskodni.

26. Az utazás során az Utas által a járműben okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik anyagi felelőséggel. Amennyiben a kár nem állapítható meg, illetve a felek nem jutnak egyességre e tekintetben, a kár mértéke a kárszakértő, illetőleg a biztosító társaság által kirendelt szakértő által megállapított összeg.

27. A gépjárműben tilos szállítani veszélyes (gyúlékony, maró, mérgező, radioaktív, stb.) anyagot, lőfegyvert, szúró- és vágóeszközt védőtok nélkül, közízlést sértő tárgyat, olyan tárgyat, amely a többi utas épségét veszélyezteti, vagy a gépjárművet megrongálhatja vagy beszennyezheti.

28. A személyszállítás során is tilos az alábbi tevékenységek folytatása az utas részéről:
- dohányzás a járműben
- alkoholfogyasztás a járműben
- kábítószerek fogyasztása, illetve birtoklása a járműben
- randalírozás, testi sértés, belső-, vagy külső károkozás a járműben

Amennyiben az Utas ittas, bódító hatású szer hatása alatt van, fertőző vagy visszatetszést keltő betegségben szenved, ruházata, poggyásza szennyezett - az utazásból kizárható.

29. A szolgáltatás során a Zala Trans Air Team Bt. bizonyítható hibája kapcsán felmerülő károkért kártérítési felelősséget vállal.

30. Személyszállítás teljesítése során a Megrendelő kérheti az útvonal kisebb módosításait (meghatározhatja az útirányt, kitéréseket kérhet, az útvonal egyes állomásainak kihagyásait kérheti). A személyszállítónak, illetve a sofőrnek azonban jogában áll megtagadni olyan utasítások végrehajtását, amelyek esetében:
- a kérés veszélyezteti a szolgáltatás megvalósulását
- a foglalkoztatása vonatkozó szabályozásokba és az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól előírásaiba ütköznek
- a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetik (pl: autóbusz közlekedésére alkalmatlan útvonal, a megengedettnél több személy szállítása)
- a Partner célszerűtlen és szakszerűtlen utasításait, ha írásban nem hajlandó megismételni.
Amennyiben a módosításoknak kilométer vonzata van, azt a Partner állja. A változtatásokat amint lehetséges, írásban kell rögzíteni.

31 A Zala Trans Air Team Bt. fokozott figyelmet fordít jármű tisztaságára, kívül, belül higiénikus, kifogástalan műszaki állapotú gépjárművel szállítja az utasokat. A cég munkatársai minden körülmények között felelősségteljes vezetői magatartást tanúsítanak, ápolt, igényes megjelenéssel veszik fel a munkát, udvarias, s segítőkész magatartást tanúsítanak az utasokkal szemben. A nem megfelelő magatartás esetleges anyagi vonzata (pl. bírság) minden esetben a Zala Trans Air Team Bt.-t terheli.

32. A szolgáltatás kizárólag a fenti feltételek elfogadásával vehető igénybe. A megrendelő a megrendelés aláírásával illetve elektronikus úton történő továbbításával automatikusan elfogadja és tudomásul veszi az utazási feltételeket. Amennyiben a megrendelő több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződéseket köt.

33. Minden további esetben a személyszállítással, illetve közúti közlekedéssel kapcsolatban a 2012. évi XLI. törvény, illetve a 1/1975 (II. 5.) KPM-BM rendeletben foglaltak az irányadók.

34. A felek az esetleges vitás kérdéseiket igyekeznek megbeszélés útján tisztázni. Amennyiben ez sikertelen lesz, a jogvitában a területileg illetékes bíróság jár el.

35. A szerződésben nem szabályozottakra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
Az utazási szerződés a fenti feltételekkel a megrendelés fenti módon történő leadásával, illetve annak visszaigazolásával jön létre. A tartalmát a felek tudomásul veszik, s e szerint járnak el.


Hasznos linkek:
http://www.nfh.hu/

 E-mail | Home    
© Zala Trans Air Bt. - Minden jog fenntartva!